Diana Riba i Giner

Política de privacitat

Reglament General de Protecció de Dades (RGDP) – Desembre de 2018.

L’informem que les dades personals dels nostres clients seran tractades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades personals, segons l’establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD).

Amb l’objectiu de complir l’esmentat Reglament, hem actualitzat la nostra Política de Privadesa:

Responsable: Diana Riba i Giner

Finalitat de tractament: tractem la informació que ens facilita a fi de proporcionar-li el servei sol·licitat i enviar-li comunicacions relacionades amb el contingut dels nostres productes i serveis.

Si bé, per a dur a terme determinades funcions necessàries per a la prestació del servei, les seves dades poden ser tractades per tercers que actuaran com a encarregats de tractament i que estaran obligats contractualment a complir amb les seves obligacions legals d’encarregat de tractament, a respectar la confidencialitat i secret de la informació.

Per a l’exercici dels drets haurà de dirigir-nos una comunicació escrita a través del correu electrònic sergio.zorrillacubells@europarl.europa.eu especificant el dret que desitja exercitar.

De totes maneres, l’informem que vostè pot sol·licitar la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb seu al Carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.