Diana Riba i Giner

Transparència

Finances

En aquest apartat, faig públiques les diverses partides pressupostàries que tinc al meu servei -com tota la resta d’eurodiputats- per a desenvolupar la meva tasca al Parlament Europeu. Ampliar

Lobbies

Les reunions internes amb les organitzacions de la societat civil i lobbies on participo com a part de la feina legislativa a Brussel·les i Estrasburg apareixen en aquest apartat. Ampliar

Memòria d'activitats

En aquest apartat trobareu les memòries anuals de les activitats que realitzo com a eurodiputada. Ampliar