Diana Riba i Giner

Finances

Com a diputada al Parlament Europeu rebo un sou mensual de 8.932,86 euros. Després de la deducció d’impostos el sou net és de 6.962,95 euros.

A més, rebo dietes diàries de 323 euros per cada dia que treballo al Parlament. Unes dietes destinades a cobrir els costos addicionals d’allotjament i àpats durant l’estada a Brussel·les i Estrasburg.

D’altra banda, comptem amb un pressupost per contractar personal de 25,442 euros mensuals. Amb aquests diners es paguen els sous i les contribucions socials dels meus quatre assistents, tres dels quals treballen a Brussel·les i el quart a Barcelona. Quan l’oficina compta amb estudiants amb pràctiques, el sou també surt d’aquest fons. D’aquesta línia pressupostària també en surten els costos de l’equip quan viatja a Estrasburg o en d’altres missions.

Com a eurodiputada, rebo mensualment 4.563 euros per cobrir les despeses generals que es desprenen de la meva tasca, incloent-hi, per exemple, el lloguer de l’oficina a Barcelona, la factura del meu telèfon i el del meu equip, material d’oficina, i altres. Anualment, publico a aquesta pàgina el detall de les despeses generals de l’oficina.

El grup parlamentari Verds-ALE hem denunciat sovint que l’ús del reemborsament de la partida de despeses generals no és prou transparent. Per això, hem sol·licitat repetidament que es revisi la normativa. Però atès que no hi ha cap proposta de revisió del funcionament d’aquesta línia pressupostària, els Verds-ALE ens hem autoimposat un ús transparent d’aquests fons, que han entrat en vigor a partir de l’1 de juliol de 2017, i que inclouen, per exemple, retornar els diners no utilitzats al final del mandat.

Finalment, tinc a la meva disposició un pressupost de 41.500 euros per utilitzar en el meu treball polític, per exemple, organitzant conferències i exposicions, o editant publicacions.

– Resum de les despeses generals de l’any 2019.Baixa
– Resum de les despeses generals del primer semestre de l’any 2020.Baixa
– Resum de les despeses generals del segon semestre de l’any 2020.Baixa
– Resum de les despeses generals de l’any 2021Baixa
– Resum de les despeses generals de l’any 2022Baixa